Xưng tội thì không như là đi đến người giặt đồ để vết bẩn được tẩy đi

ĐTC Phanxicô nói rằng việc xưng thú tội không là một thủ tục “máy móc” như việc tẩy sạch một vết nhơ nhưng trái lại là một sự ôm chầm vui mừng của Chúa, Đấng tha thứ mọi tội lỗi của một tâm hồn sám hối.

“Không có tội gì mà Chúa không tha thứ. Ngài tha thứ mọi sự…. Nếu bạn đi xưng tội với lòng sám hối, Chúa tha thứ mọi sự,” ĐTC giảng cho những tín hữu tham dự Thánh Lễ hằng ngày tại nhà khách Saint Martha ngày 23 tháng 1.

ĐTC đặt trọng tâm của bài giảng của mình vào bài đọc một từ thư gửi Do thái khi bài đọc nói rằng trong giao ước mới Chúa Giêsu thực thi tốt đẹp hơn những giao ước cũ, và những giao ước trước đó sẽ “biến đi.”

Thư gửi tín hữu Do thái cũng nói về lòng thương xót của Chúa, rằng Chúa “sẽ tỏ lòng thương xót” về những bất công của dân Ngài và sẽ “không nhớ tội họ nữa.”

Chúa luôn tha thứ mọi tội lỗi, không có ngoại lệ, khi một người xin tha thứ, ĐTC giải nghĩa. ĐTC nêu ra rằng Chúa Giêsu đến để lập một giao ước với nhân loại, nền tảng của giao ước này là sự tha thứ tội lỗi của chúng ta.

Chúa luôn tha thứ chúng ta. Ngài không bao giờ mệt mỏi về điều này. Chúng ta là kẻ trở nên mệt mỏi về việc xin ơn tha thứ, trái lại Thiên Chúa không mệt mỏi để tha thứ chúng ta,” ĐTC Phanxicô nói.

ĐTC nhắc nhở khi Thánh Phêrô trong Phúc Âm hỏi Chúa Giêsu bao nhiêu lần chúng ta phải tha thứ người khác, Chúa Giêsu trả lời: “Không phải 7 lần mà là 70 lần bảy,” hay nói cách khác, “luôn luôn.”

Đây là cách Chúa tha thứ, ĐTC Phanxicô chú giải, nói rằng ngay cả khi một người đã suốt cuộc đời phạm nhiều tội lỗi và có những hành vi kinh khủng, nếu họ xin ơn tha thứ với lòng sám hối, Chúa sẽ “ngay lập tức” tha thứ cho họ.

ĐTC quan sát là sự nghi ngờ thường nổi lên trong trái tim con người về đến bao nhiêu và nặng chừng nào thì Chúa mới sẵn lòng tha thứ. Tuy nhiên, ĐTC nói chúng ta không phải lo lắng vì Chúa Giêsu đã trả giá tội cho chúng ta rồi.

Dù nhiều người có thể nói “Tôi không đi xưng tội vì tôi đã phạm quá nhiều tội rất nặng, quá nhiều để tôi có thể được tha thứ,” ĐTC nhấn mạnh rằng “Không, điều này không đúng sự thật. Chúa tha thứ mọi sự.”

Thường Chúa thậm chí không để chúng ta xong việc thú tội, ĐTC nói, nêu ra rằng ngay khi chúng ta bắt đầu xin ơn tha thứ, “Ngài cho chúng ta cảm nhận niềm vui của ơn tha thứ ngay cả trước khi chúng ta xong việc xưng tội.”

ĐTC sau đó nói rằng Chúa vui mừng bất cứ khi nào một người xin ơn tha thứ và Ngài vất bỏ tội lỗi chúng ta khỏi trí nhớ của Ngài.

ĐTC nói Chúa làm như vậy vì điều quan trọng đối với Chúa là chúng ta gặp gỡ Ngài vì việc xưng tội không là một việc xét xử nhưng là điểm gặp gỡ Thiên Chúa.

“Xưng tội thường dường như là một thủ tục, một việc làm theo hình thức. Mọi sự đều làm cách máy móc! Không! Có sự gì là gặp gỡ trong cách làm này?” ĐTC nói, nêu ra rằng xưng tội là một sự gặp gỡ với Thiên Chúa, Đấng “tha thứ bạn, ôm bạn, và vui mừng.”

ĐTC kết thúc bài giảng với việc khuyến khích những người hiện diện dạy cho những người khác, đặc biệt con nhỏ và giới trẻ của họ, cách để có một cuộc xưng tội tốt lành.

Đi xưng tội “thì không như là đi đến người giặt đồ để vết dơ được tẩy đi,” ĐTC nói. “Không. Xưng tội là về việc gặp gỡ Cha của chúng ta, Đấng ân xá chúng ta, tha thứ chúng ta và là Đấng vui mừng cho chúng ta.”

Chuyển ngữ từ Confession isn’t the ‘dry-cleaners’ – it’s an embrace from God