Tư tưởng của Cha Alberione — Về việc Chầu Thánh Thể

Việc cầu nguyện trước Thánh Thể hằng ngày đối với Cha Alberione là một việc rất thân mật, việc viếng thăm của một người bạn với người Bạn thân tình nên Cha Alberione không dùng từ “Chầu Thánh Thể.” Cha gọi việc cầu nguyện này là “The Visit/Đi viếng”

  • Thật hữu ích biết bao việc thường xuyên chiêm ngắm trước nhà tạm – mà không cần phải ép mình suy nghĩ những chuyện quá cao siêu! Các con có thể nói với Chúa Giêsu đơn giản thế này: “Ngài là Thầy của con. Ngài đã làm gương cho con. Con muốn làm như Ngài đã làm”. (HM 20 III 106)
  • Đối với người tông đồ, việc viếng Thánh Thể giống như một cuộc tiếp kiến, hay một trường học, ở đó người môn đệ đi vào cuộc đàm thoại với Thầy Chí Thánh.
  • Người ta đã đề ra nhiều phương pháp để đạt được hoa quả cao nhất từ thực hành này. Nhưng phương pháp phù hợp nhất chính là tôn vinh Thầy Giêsu là Đường, Sự Thật và Sự Sống. (Pr V 457)
  • Trước hết, viếng Thánh Thể không phải là một loạt những lời cầu nguyện. Nó phải đúng là một “cuộc thăm viếng”, như những gì các con làm với một người thân, mẹ của các con chẳng hạn. Có sự trao đổi những lời chào hỏi, sự trao đổi tin tức, trao đổi quà và những lời hứa… Viếng Thánh Thể nhằm mục đích đặt đời sống của chúng ta trong Chúa Giêsu Kitô – nghĩa là sống trong Chúa Giêsu, cho Chúa Giêsu, và với Chúa Giêsu. (PR V 459)
  • Khi viếng Thánh Thể, hãy tự xem mình như người đại diện cho nhân loại trước nhà tạm, các con thu gom hết mọi trái tim của mọi người vào trong trái tim của chính mình, dâng tất cả nhu cầu của họ cho Chúa, xin Ngài ban sức mạnh cho những ai yếu đuối, ban ánh sáng cho những ai còn trong tối tăm. Làm thế, các con sẽ giúp họ tránh tội lỗi, và Chúa Giêsu có thể chiến thắng sự đề kháng của các tội nhân, còn những người thánh hiến cho Chúa sẽ được ban cho ơn nên thánh và lòng nhiệt thành. Chúa Giêsu đã trao cho chúng ta sứ vụ này: đại điện cho nhân loại trước nhà tạm. Đây là ơn gọi của các con: một sứ vụ của đức ái! (IA 4 83)
  • Chúng ta phải không chỉ làm ra sách để cung ứng và thu lại tiền bán sách, mà chúng ta còn phải trao đi mỗi quyển sách có kèm theo lời cầu nguyện của mình, để người nhận nó có thể tìm được ích lợi từ quyển sách. Và với ánh sáng của Thiên Chúa trao ban qua quyển sách hay tờ tạp chí, lời cầu nguyện của chúng ta […] hướng suy nghĩ của độc giả đến sự kết thúc của cuộc sống này, đến Chúa và đến Nước Trời. Chúng ta nên quan tâm đến mọi độc giả. (Pr UP 653)