Đơn giản, khiêm nhường và Thiên Chúa: Thiên Chúa không bao giờ tạo nên một cảnh ngoạn mục

Nếu có một điều đánh dấu sự hiện diện của Chúa, thì đó sẽ là sự khiêm nhường hơn là tạo nên một cảnh tượng, ĐTC nói hôm thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2015.

“Đây là cách Chúa hành động: Ngài chỉ đơn giản thực hiện. Ngài nói cách thinh lặng đến với bạn, đến với trái tim,” ĐTC nói với những người tham dự Thánh Lễ hằng ngày của ĐTC ngày 9 tháng 3 ở trong nhà nguyện Thánh Mácta của Vatican.

Khi Chúa hành động trong thế giới, “những sự đơn giản” là điều đánh dấu sự hiện diện của Ngài, ĐTC nói thêm rằng sự khiêm nhường của Chúa “là cách của Chúa, không bao giờ là một ngoạn mục.”

ĐTC chỉ vào lịch sử Kinh Thanh như là bằng chứng của phong cách đơn giản của Chúa. Ngay cả khi quay trở về việc tạo dựng, Chúa chọn để thành hình con người từ bùn đất chứ không dùng “cây đũa thần” để tạo dựng nên họ.

Từ Môsê đến Đavít, đến Hài Nhi Giêsu trong máng cỏ, Kinh Thánh dạy chúng ta là đường lối của Chúa là con đường khiêm nhường, ĐTC Phanxicô giải nghĩa.

Khi Chúa cứu thoát dân Ngài khỏi cảnh nô lệ, Ngài thực hiện điều này “qua đức tin và sự tin tưởng của một người, Ông Môsê. Khi Chúa cần làm cho thành trì kiên cố của Giêricô đổ vỡ, Ngài làm điều đó qua một cô gái điếm. Và để người làng Samari hoán cải, Chúa cần đến hoạt động của một người tội lỗi khác,” ĐTC nói.

Về Đavít và Gôliát, ĐTC nói điều đó “có vẻ điên dại” để đưa một đứa trẻ nhỏ ra chống cự lại một người khổng lồ và có đầy vũ khí với chỉ một ná bắn và vài viên sỏi.

Còn các nhà đạo sĩ, khi họ được biết là một vị vua vĩ đại đã được sinh ra, họ đi đến Giêrusalem và “họ tìm thấy điều gì? Một hài nhi, một máng cỏ. Những điều đơn giản, sự khiêm nhường của Chúa…đây là phong cách của Thiên Chúa.
ĐTC Phanxicô đưa ra sự song song giữa bài đọc một của ngày hôm ấy về Sách Các Vua quyển thứ hai và bài đọc từ Phúc Âm của Thánh Luca, nói về những người thành Nazarét thoạt đầu ngưỡng mộ Chúa Giêsu, sau đó họ đầy “phẫn nộ” khi Ngài chỉ trích sự thiếu lòng tin của họ.

Có lẽ với một chút ngồi lê đôi mách và một chút giả hình cộng vào, những người nghe Chúa Giêsu đang vui thích cho đến khi Ngài chỉ ra một vài người trong họ và rồi “Sự giận dữ nổ bùng, ngay cả bạo lực…họ đưa Ngài đến khỏi thành và dẫn Người đến một triền đồi… họ muốn xô Ngài xuống vực!”

Thái độ này, ĐTC nói, thì tương tự như Ông Naaman trong bài đọc 1, là tướng đạo binh của quân xứ Syria và cũng là người mắc bệnh phong cùi.

Lúc đầu, Naaman khước từ lời của ngôn sứ Êlisa bảo ông đi tắm trong sông Giođan 7 lần để được chữa lành vì ông đang trông chờ một điều gì lớn lao. Nhưng cuối cùng, Naaman theo lời khuyên của vị ngôn sứ và ông được khỏi bệnh phong cùi của mình.

Trong cả hai trường hợp, người ta “đã muốn điều ngoạn mục, nhưng phong cách của Thiên Chúa tốt lành không là để tạo nên một ngoạn mục: Chúa hành động trong sự khiêm nhường, trong thinh lặng, trong những sự nhỏ nhặt.”

Ngay cả Chúa Giêsu cũng phải đối mặt với cám dỗ để làm một ngoạn mục trong hoang địa khi ma quỷ cám dỗ Ngài hãy ném mình xuống từ đỉnh Đền thờ để mọi người tin vào Ngài sau khi thấy phép lạ.

Thay vì vậy, Chúa Giêsu trả lời với câu Kinh Thánh và kháng cự cơn cám dỗ ấy vì quyền lực của Chúa thì “được tỏ lộ trong sự đơn giản, trong khiêm nhường,” ĐTC nói, khuyến khích những người hiện diện để dùng Mùa Chay như một thời gian để suy nghĩ về những cách đơn giản Chúa đã giúp đỡ họ tiến bước.

“Chúng ta hãy hồi tưởng trong cuộc đời mình những lần chúng ta đã cảm nghiệm những điều này: sự khiêm nhường của Chúa trong phong cách của Ngài; sự đơn giản của Chúa là phong cách của Ngài.

Các cử hành phụng vụ và các bí tích cũng biểu lộ sự khiêm nhường thay vì “một ngoạn mục trần gian,” ĐTC kết thúc, và trong đời sống cá nhân của chúng ta, chúng ta cũng có thể “suy niệm về nhiều lần Thiên Chúa đã viếng thăm chúng ta với ân sủng của Ngài, và luôn với phong cách khiêm nhường này, phong cách mà Ngài mời gọi chúng ta nữa, hãy nhận lấy: sự khiêm nhường.

Chuyển ngữ từ Simplicity, humility, divinity – God never makes a scene, Pope says