Lá thư tình Thiên Chúa gởi đến cho ta

Khi bạn buồn, hãy mở Kinh Thánh và sẽ tìm thấy những lời an ủi cho mình. Hãy làm như thế trong những lúc nghi ngờ và sợ hãi. Trong bất cứ lúc nào hoang mang lo lắng, các thánh luôn đến với nguồn mạch này. Thiên Chúa sẽ hướng dẫn và chỉ đường cho bạn – chúng ta đã chứng kiến điều này biết bao lần!

Nên đọc Kinh Thánh với lòng đơn sơ. Khi cha bạn viết cho bạn một lá thư, bạn không nghiên cứu ngữ pháp và cú pháp của lá thứ đó. Bạn chỉ đọc những gì cha bạn muốn nói với bạn, những tin tức mà ông muốn báo cho bạn biết. Bạn tìm hiểu ý nghĩa của những diễn đạt của cha mình. Nếu người con nào nhận thư cha mà bỏ qua một bên không đọc thì thật là đáng khiển trách. Chúng ta đừng đến trước tòa của Chúa mà chưa đọc tất cả những lá thư của Cha trên trời, vì Ngài sẽ nói với chúng ta: “Con đã không trân trọng và yêu mến đủ về những gì Ta đã viết cho con!”
–Chân Phước Giacôbê Alberione

Kinh thánh là lá thư tình Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta