ĐTC Phanxicô về chúc tụng Chúa lúc cầu nguyện

Trong Thánh Lễ thứ Năm ngày 16 tháng 10 năm 2014, ĐTC Phanxicô khuyến khích những người có mặt hãy cầu nguyện với Chúa bằng việc ca tụng Thiên Chúa, dâng lên Ngài lời chúc tụng. ĐTC nói việc nhớ đến những điều tốt lành Chúa đã làm, đặc biệt việc này đã tạo dựng chúng ta trong tình yêu, giúp chúng ta biết thế nào để ca tụng Ngài.

“Cầu nguyện đem niềm vui đến với chúng ta, (niềm vui của) việc được vui sướng trước mặt Chúa. Chúng ta hãy thực sự cố gắng để tái khám phá điều này!” ĐTC nói trong bài giảng.

Điểm bắt đầu cho việc ca tụng này có thể là nhớ lại việc “Chúa đã chọn tôi trước khi tạo thành vũ trụ,” ĐTC nói, và thêm vào rằng tên chúng ta “ở trong trái tim của Chúa, trong dạ của Chúa, giống như đứa bé trong dạ của mẹ nó.”

ĐTC bắt đầu bài suy niệm của ngài bằng việc trở về với bài đọc 1 từ thư Thánh Phaolô gởi cộng đoàn ở Êphêsô khi ngài ca tụng Chúa cho những ân sủng Thiên Chúa đã ban tặng, và tưởng nhớ lại việc “Thiên Chúa đã chọn chúng ta trong Đức Kitô trước cả khi tạo thành vũ trụ.”

Khi cầu nguyện, hầu hết chúng ta biết để cầu xin cho những sự chúng ta cần và ngay cả tạ ơn Chúa cho những việc Ngài đã làm, nhưng “lời chúc tụng” thì khó hơn, ĐTC nói về những quan sát của ngài, vì chúng ta không quen cầu nguyện cách này.

Một điều mà có thể giúp chúng ta học cách cầu nguyện này là tưởng nhớ đến “mọi sự mà Thiên Chúa đã làm cho chúng ta trong cuộc sống của mình,” ĐTC nói.

“Trong Ngài—trong Đức Kitô—Thiên Chúa đã chọn chúng ta trước cả khi tạo thành vũ trụ,” ĐTC tiếp tục và nói rằng khi chúng ta cầu nguyện, chúng ta có thể nói lời chẳng hạn như: “Chúc tụng Ngài, lạy Chúa, vì Ngài đã chọn con! Đây là niềm vui của sự gần gũi và dịu dàng của người cha.”

Mặc dù lúc đầu chúng ta có thể cảm thấy khó để hiểu rằng Thiên Chúa biết đến chúng ta trước khi tạo thành vũ trụ và tên của chúng ta đã được ghi khắc trong trái tim Ngài, “Đây là sự thật! Đây là mặc khải!” ĐTC giải nghĩa. “Nếu chúng ta không tin điều này, chúng ta không là Kitô hữu!”

“Chúng ta có thể được cắm sâu vào một tôn giáo hữu thần, nhưng không phải là Kitô giáo! Người Kitô hữu là kẻ được chọn, người Kitô là người đã được chọn trong trái tim Chúa trước khi vũ trụ được dựng nên,” ĐTC tiếp tục và lưu ý rằng điều này phải là điều đem sự tin tưởng và niềm vui đến với chúng ta.

Vì việc sáng tạo là một mầu nhiệm, chúng ta chỉ có thể hiểu điều này bằng việc bước vào Mầu nhiệm của chính Đức Giêsu Kitô, Đấng “đã đổ tràn trề chính máu Ngài, với mọi khôn ngoan và thông hiểu,” ĐTC nói.

Chính trong việc cử hành Thánh Lễ chúng ta bước vào cách trọn vẹn mầu nhiệm này “mà ta không thể hiểu cách trọn vẹn: Chúa Giêsu đang sống, Ngài sống với chúng ta, ở đây, với vinh quang của Ngài, trong tất cả sự viên mãn của Ngài và trao ban cuộc sống của Ngài cho chúng ta một lần nữa.”

Thái độ của việc bước vào mầu nhiệm này là điều mà phải được thực hiện hằng ngày, vị Giám Mục Địa Phận Rôma giải nghĩa, nói rằng một người Kitô hữu đích thực là người tìm cách để làm việc này.

ĐTC kết thúc bài suy niệm của ngài bằng việc nêu ra rằng cầu nguyện với lời chúc tụng trên hết mọi sự là “lời cầu nguyện của niềm vui và lời cầu nguyện của việc tưởng nhớ.” ĐTC cũng cầu nguyện đến với Chúa Thánh Thần rằng tất cả sẽ lãnh nhận ân sủng “để bước vào Mầu nhiệm, đặc biệt là khi chúng ta cử hành Thánh Lễ.”

Chuyển ngữ từ Pope Francis: Our names are in the heart of God