ĐTC Phanxicô: khi lời Chúa chướng tai, chúng ta cần đức tin để ở lại với Ngài

Những ai bỏ Chúa Giêsu vì những lời dạy “chướng tai” về Bánh Hằng sống, ĐTC Phanxicô giảng trong bài giảng Kinh Truyền tin ngày Chúa nhật nói, họ làm điều đó không vì sự thiếu hiểu biết nhưng vì sự thiếu đức tin. ĐTC nhấn mạnh “nguyên nhân chính của sự thiếu hiểu biết về lời của Chúa Giêsu là sự thiếu niềm tin.”

“Mọi sự chúng ta có trong thế giới này không thỏa mãn cái đói cho sự bất tận của chúng ta . Chúng ta cần Chúa Giêsu, để được ở với Ngài, được nuôi dưỡng nơi bàn tiệc của Ngài, với lời hằng sống của Ngài! Tin vào Chúa Giêsu có nghĩa là đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc sống, là ý nghĩa của cuộc sống chúng ta”

ĐTC lấy bài Phúc Âm của Thánh Gioan làm trọng tâm, đoạn Phúc Âm Chúa Giêsu tuyên bố Ngài là Bánh Hằng sống.

Suy niệm về bối cảnh sau việc hóa bánh ra nhiều, ĐTC quan sát rằng sự “nhiệt tình rất lớn” của các môn đệ bị suy giảm khi Chúa Giêsu nói Ngài đã đến để máu và thịt Ngài trở thành của ăn và thức uống. Phúc Âm tường thuật rằng khi nghe những lời đó, nhiều môn đệ rời bỏ Chúa Giêsu và trở về với cuộc sống cũ của họ.

Những người môn đệ từ bỏ Chúa này không hiểu sứ vụ của Chúa Giêsu, sứ vụ của Đấng Mêsia, và nhận thấy ngôn ngữ này gây hoang mang, ĐTC nói. Tuy nhiên, mặc dù họ đã không đón nhận lời của Chúa Giêsu, họ hiểu điều Ngài đang nói.

“Thực vậy, họ hiểu điều Chúa Giêsu đưa ra,” ĐTC nói: “hiểu rất rõ nên họ không muốn nghe nó, vì đó là một đề xuất làm cho tâm trí của họ đi vào khủng hoảng.”

Lời của Chúa Giêsu luôn đưa đến sự khủng hoảng nơi chúng ta, nhưng Ngài ban cho chúng “chìa khóa” để vượt qua “sự bất an” về giáo huấn của Ngài.

Có 3 yếu tố nơi “chìa khóa” này, ĐTC nói: thứ nhất, sự nhận thức Đức Giêsu chính là Thiên Chúa; thứ hai, lời của Ngài chỉ có thể được hiểu “nhờ sự hoạt động của Chúa Thánh Thần; và cuối cùng, sự vắng bóng của đức tin là nguyên nhân chính của việc không thể hiểu lời của Chúa Giêsu.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói là mặc dù các môn đệ đã từ bỏ Ngài sau những lời tuyên bố này, Chúa Giêsu vẫn “không rút lui hoặc làm nhẹ lời của Ngài,” mà trái lại Ngài “bắt buộc chúng ta phải có một sự lựa chọn rõ ràng: hoặc ở lại với Ngài hoặc tách lìa chúng ta ra khỏi Ngài.”

Bài đọc Phúc Âm sau đó tường thuật Chúa Giêsu quay đến 12 tông đồ, hỏi họ nếu họ muốn từ bỏ Ngài với những người khác. Thánh Phêrô trả lời: “Lạy Thầy, bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời.”

Quan sát rằng thánh Phêrô đã không nói “nơi nào” nhưng “chúng con biết theo ai,” ĐTC nói, “vấn đề cơ bản không là rời bỏ và bỏ rơi công việc đã được bắt đầu nhưng là chúng con biết theo ai.”

“Từ câu hỏi của Thánh Phêrô, chúng ta hiểu rằng sự thành tín với Chúa là câu hỏi về sự trung tín đến với một người, và cùng với người đó chúng ta tham dự vào việc cùng bước với nhau trên cùng một con đường. Và người này là Chúa Giêsu.

Mối tương quan này với Chúa Giêsu được đặt trên “đức tin và tình yêu trung thực,” và không là sự bị “xiềng xích” nhưng là “tự do cách sâu sắc,” ĐTC nói thêm.

“Mỗi một người chúng ta có thể hỏi: Chúa Giêsu là ai cho tôi? Có phải Ngài là một cái tên, một ý tưởng, chỉ là một nhân vật lịch sử? Hay Ngài thực sự là người yêu tôi, đã dâng hiến mạng sống cho tôi và đồng hành với tôi?”

ĐTC Phanxicô thách thức những người hiện diện hãy tìm để biết Chúa Giêsu qua Lời của Ngài, qua việc đọc Phúc Âm hằng ngày. ĐTC nói thêm rằng càng trải thời gian với Chúa Giêsu, chúng ta càng ao ước để ở lại với Chúa Giêsu hơn.

Sau đó ĐTC cùng với những người hiện diện thinh lặng và ĐTC mời gọi họ suy niệm câu hỏi: “Chúa Giêsu là ai cho tôi?”

Kết thúc bài giảng sau Kinh Truyền Tin, ĐTC khẩn nài Đức Maria giúp đỡ chúng ta để luôn “đến với Chúa Giêsu hầu cảm nghiệm sự tự do mà Ngài trao ban, và cho phép Ngài rửa sạch những vết nhơ trần tục và khỏi sự sợ hãi.”

Chuyển ngữ từ Pope: When Jesus’ words are hard to hear, you need faith to stay