Chỉ một mình danh thánh Chúa Giêsu có thể bảo vệ và cứu thoát con người

Mọi vật phải bái quỳ khi nghe tên Chúa Giêsu

Thờ phượng Thiên Chúa có nghĩa là học để ở bên Ngài, lột trụi đi những thần tượng/tượng thần cất giấu của chúng ta và đặt Ngài làm trọng tâm của cuộc sống.
–ĐTC Phanxicô trong bài giảng ngày 12 tháng 4 năm 2013

Khi Thiên Chúa đánh động đến trái tim của một người, Người ban ân sủng dư đầy cho cả cuộc đời, chứ không như chiếc đũa thần chỉ kéo dài được một khoảng khắc thôi.”
–ĐTC Phanxicô